Συστατικό: Καπνιστό ζαμπόν, 4% λιπάρά, Fouantre ΥΦΑΝΤΗΣ